• 94589654
  • delgerkhaantovaimag@gmail.com
МЭДЭЭ
ДЭЛГЭРХААН СУМАНД "СУМЫН ХӨГЖИЛ: ИНЖЕНЕРИЙН ДЭД БҮТЦИЙН ХАНГАМЖ" ТӨСЛИЙН АЖИЛ ЭХЭЛЛЭЭ.

Манай суманд улсын төсвийн 4.0 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар сумын төвийн хөгжил, инженерийн хангамж шугам сүлжээний төслийн ажил 2022-2023 онд хийгдэхээр батлагдсан. Тус ажлын зураг төсвийг ГИДРОДИЗАЙН ИННОВАЦ...

2022-06-20 16:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Дэлгэрхаан хурд 2022 бага гурван насны хурдан морьдын уралдаан

Монгол морины өв соёлыг хадгалах, уяачдын ур чадварыг нэмэгдүүлэх, түгээн дэлгэрүүлэх зорилгоор ДЭЛГЭРХААН ХУРД хаврын бүсийн бооцоот уралдааныг жил бүр зохион байгуулахаар шийдвэрлэсний дагуу анхны уралдааныг 2022 оны 0...

2022-05-23 14:00:00

Дэлгэрэнгүй..