• 94589654
  • delgerkhaantovaimag@gmail.com
Танилцуулга
малчдын зөвлөгөөн

2022 оны 03 сарын 04-ны өдөр Дэлгэрхаан сумын "Малчдын зөвлөгөөн, мэдээлэл" зохион байгуулагдаж 181 малчин өрх оролцлоо. Тус арга хэмжээг сумын Засаг даргын Тамгын газар аймгийн ХХААГ, Цагдаагийн газар хамтран...

2022-03-16 17:18:45

Дэлгэрэнгүй..
сургалт

Төв аймгийн 27 сумдын ИТХ-ын дарга, Засаг дарга нарын сургалт зөвлөгөөн...

2022-03-16 17:02:10

Дэлгэрэнгүй..
шилдэг сум

Дэлгэрхаан сум аймгийнхаа "ШИЛДЭГ СУМ"-аар шалгарлаа. Нийт төрийн албан хаагчиддаа илүү их амжилт хүсье.2021 онд бид улс ,аймаг, сум , хувийн хэвшил ,иргэдийн тусламж дэмжлэгээр 1,9 тэрбум төгрөгний хөр...

2022-03-16 16:58:47

Дэлгэрэнгүй..
аймгийн даргатай байгуулсан гэрээ

Аймгийн Засаг даргатай төрийн зарим чиг үүргийг орон нутагт төлөөлөн хэрэгжүүлэх гэрээ байгууллаа. Энэ онд сумын түүхт 100 жилээ угтсан бүтээн байгуулалтын ажлууд ихээр хийгдэнэ. Төрөлх нутаг минь цэцэглэн хөгжих болт...

2022-03-16 16:55:26

Дэлгэрэнгүй..
халдвараас сэргийлье

...

2022-03-16 16:41:44

Дэлгэрэнгүй..
СУМЫН ТӨВИЙН ХӨГЖИЛ

Манай суманд "Сумын төвийн хөгжил, инженерийн дэд бүтцийн хангамж" төслийн хүрээнд 2022-2023 онд 4 ТЭРБУМ төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийгдэхээр батлагдлаа. Тус хөрөнгө оруулалтын хүрээнд сумын төвийн ав...

2022-03-01 19:22:42

Дэлгэрэнгүй..
Танилцуулга

Газар нутгийн хэмжээ 77.4 мянган хавтгай дөрвөлжин километр. 2010 оны байдлаар хүн амын тоо 88828, малын тоо толгой 2710700. Адууны тоогоор улсад нэгдүгээрт орж 199800 адуу тоолуулжээ. Аймгийн хойд хэсэг Хэнтийн нуруугаа...

2022-02-24 13:03:05

Дэлгэрэнгүй..