• 94589654
  • delgerkhaantovaimag@gmail.com
Насанд хүрсэн хүн өдөрт 5 грамм ба түүнээс бага, хүүхэд үүнээс 2 дахин бага давс хэрэглэх ёстой.