• 94589654
  • delgerkhaantovaimag@gmail.com
Дэд бүтэц, хот тохижилт

Дэлгэрхаан суманд аймгийн хөрөнгө оруулалтаар усан сан барих ажлыг Буян ус ХХК гүйцэтгэж аймгийн "КОМИСС"ажиллаж үүрэг даалгаврын биелэлтээр хүлээн авахаар шийдвэрлэлээ...

2022-11-18 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..