• 99837119
  • delgerkhaantovaimag@gmail.com
Дэд бүтэц, хот тохижилт
сумын хэрэглээний бараа үйлчилгээний сагсны нэр, төрөл, үнэ

сумын хэрэглээний бараа үйлчилгээний нэр, төрөл, үнэ...

2023-10-30 15:42:30

Дэлгэрэнгүй..
сумын хэрэглээний бараа үйлчилгээний сагсны нэр, төрөл, үнэ

сумын хэрэглээний бараа үйлчилгээний нэр, төрөл, үнэ...

2023-09-30 15:25:22

Дэлгэрэнгүй..
сумын хэрэглээний бараа үйлчилгээний сагсны нэр, төрөл, үнэ

сумын хэрэглээний бараа үйлчилгээний нэр, төрөл, үнэ...

2023-08-30 14:52:02

Дэлгэрэнгүй..
хүнсний бараа ус, ундаа

хүнсний бараа ус ундаа...

2023-06-30 14:23:00

Дэлгэрэнгүй..
сумын хэрэглээний бараа үйлчилгээний нэр, төрөл, үнэ

сумын хэрэглээний бараа үйлчилгээний нэр, төрөл, үнэ...

2023-04-30 18:04:20

Дэлгэрэнгүй..
сумын хэрэглээний бараа үйлчилгээний сагсны нэр, төрөл, үнэ

сумын хэрэглээний бараа үйлчилгээний сагсны нэр, төрөл, үнэ...

2023-03-30 15:23:00

Дэлгэрэнгүй..
сумын хэрэглээний бараа үйлчилгээний сагсны нэр, төрөл, үнэ

сумын хэрэглээний бараа үйлчилгээний сагсны нэр, төрөл, үнэ...

2023-03-30 15:23:00

Дэлгэрэнгүй..
сумын хэрэглээний бараа үйлчилгээний сагсны нэр, төрөл, үнэ

сумын хэрэглээний бараа үйлчилгээний сагсны нэр, төрөл, үнэ...

2023-03-30 15:23:00

Дэлгэрэнгүй..

Дэлгэрхаан суманд аймгийн хөрөнгө оруулалтаар усан сан барих ажлыг Буян ус ХХК гүйцэтгэж аймгийн "КОМИСС"ажиллаж үүрэг даалгаврын биелэлтээр хүлээн авахаар шийдвэрлэлээ...

2022-11-18 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..