• 99837119
  • delgerkhaantovaimag@gmail.com

Дэлгэрхаан суманд аймгийн хөрөнгө оруулалтаар усан сан барих ажлыг Буян ус ХХК гүйцэтгэж аймгийн "КОМИСС"ажиллаж үүрэг даалгаврын биелэлтээр хүлээн авахаар шийдвэрлэлээ.Уг усан сан баригдсанаар Цэцэрлэг,Сургууль,Соёлын төв нь 2022 онд цэвэр бохир усны системд холбогдох боломжтой болж байгаа бөгөөд холбогдох ажил үе шаттай хэрэгжинэ./Төсөвт өртөг 184 сая/

2022-11-18 00:00:00