• 94589654
  • delgerkhaantovaimag@gmail.com
Харьяа газрын мэдээ
сургалт

2022 оны 03 сарын 24-ны өдрийн "Мэдээллийн цаг"-аар сумын ИТХ-н дарга Д.Цэцгээ, ЗДТГ-ын дарга А.Цэдэн-Иш нар 1. Сумын татварын орлого бүрдүүлэлт 2. ХШҮ-ний анхаарах асуудал 3. Монгол улсын засаг зах...

2022-03-28 09:55:43

Дэлгэрэнгүй..