• 99837119
  • delgerkhaantovaimag@gmail.com
сургалт

2022 оны 03 сарын 24-ны өдрийн "Мэдээллийн цаг"-аар сумын ИТХ-н дарга Д.Цэцгээ, ЗДТГ-ын дарга А.Цэдэн-Иш нар 
1. Сумын татварын орлого бүрдүүлэлт
2. ХШҮ-ний анхаарах асуудал
3. Монгол улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хууль
4. Онцгой байдал, цаг үеийн асуудлаар нийт төрийн албан хаагчидад мэдээлэл хүргэж ажиллаа.

2022-03-28 09:55:43