• 94589654
  • delgerkhaantovaimag@gmail.com
СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ЗУРГААДУГААР ХУРАЛДААН 2022 ОНЫ 03-Р САРЫН 23 НЫ ӨДӨР 80 ХУВИЙН ИРЦТЭЙ ХУРАЛДАЖ ДАРААХ АСУУДЛЫГ ХЭЛЭЛЦЭН БАТАЛЛАА.

СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ЗУРГААДУГААР ХУРАЛДААН 2022 ОНЫ 03-Р САРЫН 23 НЫ ӨДӨР 80 ХУВИЙН ИРЦТЭЙ ХУРАЛДАЖ ДАРААХ АСУУДЛЫГ ХЭЛЭЛЦЭН БАТАЛЛАА.
Үүнд:
1. Сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Хуралдааны дэг батлах тухай 
2. Сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Хорооны үйл ажиллагааны журам батлах тухай
3. Сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Төлөөлөгчийн ёс зүйн дүрэм батлах тухай 
4. Сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын төлөөлөгчийн үнэмлэх,  албан бичгийн хэвлэмэл хуудасны загвар, хэрэглэх журам батлах тухай
5. Сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын төлөөлөгчийн урамшуулал олгох журам батлах тухай
6. Сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын зөвлөл байгуулах тухай 
7. Сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хороо байгуулах тухай
8.  Сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын бүтэц, орон тоо батлах тухай
9. Сум байгуулагдсаны 100 жилийн ойг угтсан 100 бүтээлч ажлын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн явцыг дүгнэх тухай
10. Эдийн засгийн ангилалд өөрчлөлт оруулах тухай зэрэг асуудлыг хэлэлцэж баталлаа.
 

2022-03-30 00:00:00