• 99837119
  • delgerkhaantovaimag@gmail.com
илтгэлийн уралдаан

2021-2022 оны хичээлийн жилд "Багш нарын мэргэжлийн өсөлтөд ахмад багш нарын оролцоог нэмэгдүүлэх нь" сэдэвт илтгэлийн уралдааны амжилттай явагдаж багш Б.Батчимэг шалгарч бүсийн илтгэлийн уралдаанд оролцох эрх авлаа.

2022-02-25 00:00:00