• 94589654
  • delgerkhaantovaimag@gmail.com
"ИЛҮҮДЭЛ ЖИНГҮЙ-ЭРТЭЧ МОНГОЛ- 2022

"ИЛҮҮДЭЛ ЖИНГҮЙ-ЭРТЭЧ МОНГОЛ- 2022" аянд нэгдэж 22-54 насны 14 багш ажилтан өдөр тутмын дасгал хөдөлгөөнд идэвхитэй хамрагдаж байна.

2022-03-07 00:00:00