• 94589654
  • delgerkhaantovaimag@gmail.com
Дэлгэрхаан сумын “Соёлын төвөөс зохион байгуулах “Караоке” тэмцээний удирдамж.