• 99837119
  • delgerkhaantovaimag@gmail.com
Хамтын ажиллагаа

Соёлын төв нь "Хамтын ажиллагаа"-ны хүрээнд Дэгдээхий цэцэрлэгийн Ахлах, Бэлтгэл бүлгийн сурагчдад "Төрийн дуулал" дуулах арга зүйн зөвлөгөө мөн "Гурван тооройн үлгэр"-ийг үзэж сонсгон, үлгэрийн утга санааг ярилцан ажиллалаа.

Хүүхэд багаасаа үлгэр сонсох нь анхааралтай, тэвчээртэй болгох ач холбогдолтой төдийгүй ойлгон тогтоох, цээжлэх чадварыг хөгжүүлнэ.

2022-04-12 00:00:00