• 99837119
  • delgerkhaantovaimag@gmail.com
ТАЛАРХЛЫН ЗАХИДАЛ

Төв аймгийн Дэлгэрхаан сумаас хугацаат цэргийн албан үүргээ гүйцэтгэж байгаа цэргүүдийн "Талархлын захидал"-ыг гэр бүлд нь гардуулах ажлыг зохион байгуулж ажиллаа.

2022-03-01 19:44:59