• 99837119
  • delgerkhaantovaimag@gmail.com
2022 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮНГЭЭРЭЭ ТЭРГҮҮЛСЭН СУМД ШАЛГАРЛАА.

2022 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮНГЭЭРЭЭ ТЭРГҮҮЛСЭН СУМД ШАЛГАРЛАА.
Монгол Улсын хууль тогтоомж, төрийн бодлого шийдвэр,  аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, төлөвлөгөөг орон нутагт амжилттай хэрэгжүүлэн 2022 оны үйл ажиллагааны үр дүнгээрээ  Эрдэнэ, Зуунмод, Алтанбулаг, Дэлгэрхаан, Эрдэнэсант сумд тэргүүллээ.
Үйл ажиллагаагаа оновчтой зохион байгуулж, үр дүнд хүргэн, үндсэн чиг үүргээ шаардлагын өндөр түвшинд хэрэгжүүлж тэргүүлсэн сумдад батламж хадгалууллаа.
2022 онд сум орныхоо хөгжлийн төлөө чин сэтгэлээсээ хамтран ажилласан нийт иргэд, төрийн албан хаагчид, нутгийн зөвлөлдөө талархал илэрхийлье.
 

2023-02-09 20:22:20