• 99837119
  • delgerkhaantovaimag@gmail.com
Сумын Засаг даргын зөвлөлийн хурал

Сумын Засаг даргын зөвлөлийн хурал 2022 оны 03 сарын 18-ны өдөр хуралдаж дараах асуудлуудыг хэлэлцэн шийдвэрлэж байна. Үүнд:

1. Төсөвт байгууллагуудын 1-2-р cарын ажлын тайлан

2. Сумын 100 жилийн ойг угтсан 100 бүтээлч ажлын төлөвлөгөөний хэрэгжилт

3. Сумын түүхт 100 жилийн ажлын төлөвлөгөөний тодотгол

4. Жишиг багийн ажиллах журам батлах

5. Мал амьтны шимэгчтэх өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх ажил үйлчилгээний төлөвлөгөө батлах

6. Гоц халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх ажил үйлчилгээний төлөвлөгөө батлах

7. Ногоон сум аяны хандивын тайлан

8. "Ногоон хөгжил-Баялаг бүтээгчдийг дэмжих" урианы жилийн төлөвлөгөө батлах

2022-03-18 00:00:00