• 94589654
  • delgerkhaantovaimag@gmail.com
малчдын зөвлөгөөн

2022 оны 03 сарын 04-ны өдөр Дэлгэрхаан сумын "Малчдын зөвлөгөөн, мэдээлэл" зохион байгуулагдаж 181 малчин өрх оролцлоо. Тус арга хэмжээг сумын Засаг даргын Тамгын газар аймгийн ХХААГ, Цагдаагийн газар хамтран зохион байгууллаа. Малчдын зөвлөгөөний үеэр төрийн байгууллагын мэдээлэл, үдэшлэг, цэнгүүн, урлагын арга хэмжээ зохион байгуулсан. Зөвлөгөөнд малчид хамтарч уриалга гаргаж тус уриалгыг хэрэгжүүлж ажиллахаар боллоо.

2022-03-16 17:18:45