• 99837119
  • delgerkhaantovaimag@gmail.com
аймгийн даргатай байгуулсан гэрээ

Аймгийн Засаг даргатай төрийн зарим чиг үүргийг орон нутагт төлөөлөн хэрэгжүүлэх гэрээ байгууллаа. Энэ онд сумын түүхт 100 жилээ угтсан бүтээн байгуулалтын ажлууд ихээр хийгдэнэ.

Төрөлх нутаг минь цэцэглэн хөгжих болтугай.

2022-03-16 16:55:26